Cynhyrchion diwydiannol

Pori yn ôl: I gyd
 • Archwilio Cynnyrch Pren

  Archwilio Cynnyrch Pren

  Prencynnyrchyn cyfeirio at y cynnyrch, y mae ei ddeunydd crai yn ddeunyddiau pren, yn cael ei ymgynnull â chaledwedd a'i brosesu â phaent a glud.Prencynnyrchyn perthyn yn agos i'n bywyd, o soffa yn yr ystafell fyw, gwely yn yr ystafell wely ichopsticksrydyn ni'n ei ddefnyddio i gael prydau bwyd.Mae ei ansawdd yn ymwneud â phobl felly mae arolygu a phrofi cynnyrch pren yn arbennig o arwyddocaol.Yn y blynyddoedd diwethaf, mae'r cynhyrchion pren allforio o Tsieina (felcwpwrdd dillad, cadair, dan do ac awyr agoredplanhigynsilff) yn boblogaidd yn y farchnad dramor, megisAmazonLlwyfan e-fasnach.Felly sut ydyn ni'n archwilio'r cynhyrchion pren?Beth yw safonau a diffygion mawr cynhyrchion pren?

 • lumination Lampau Arolygu

  lumination Lampau Arolygu

  Gall lampau goleuo o ansawdd gwael anafu defnyddwyr a hyd yn oed achosi trychineb tân.Rhaid i fewnforwyr a manwerthwyr lampau goleuo weithredu cynllun rheoli ansawdd cynhwysfawr i leihau risgiau ansawdd a diogelwch a chynnal cystadleurwydd.

 • Archwiliad Falf

  Archwiliad Falf

  I. Gofyniad Ansawdd Mae'r gofynion perthnasol ar gyfer ansawdd falf wedi'u nodi mewn safonau.① Mae cydran gemegol ac eiddo mecanyddol prif ddeunyddiau'r falf yn cydymffurfio â gofynion safonau deunydd perthnasol.② Mae gwall siâp a maint y castiau falf yn bodloni'r rheoliadau mewn lluniadau.③ Rhaid i wyneb y castiau falf heb ei brosesu fod yn wastad, yn llyfn ac yn rhydd o dywod, croen ocsid, mandwll, cynhwysiant tywod, craciau neu ddiffygion eraill.Mae'r teipcastio...
 • Cynhyrchion diwydiannol

  Cynhyrchion diwydiannol

  Mae arolygu yn rhan bwysig o reoli ansawdd.Byddwn yn darparu gwasanaethau cynhwysfawr ar gyfer cynhyrchion ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi gyfan, gan eich cynorthwyo i reoli ansawdd y cynnyrch ar wahanol gamau o'r broses gynhyrchu ac atal problemau ansawdd gyda'ch cynhyrchion yn effeithiol.Byddwn yn eich cynorthwyo i sicrhau diogelwch cynhyrchu, sicrhau ansawdd cynnyrch, a gwneud i weithgareddau masnach redeg yn esmwyth.