ec-amdanom ni

Amdanom ni

EC

Gallwn ddarparu gwasanaethau sicrhau ansawdd trydydd parti proffesiynol gorau yn y dosbarth yn bennaf.Mae ein gwasanaethau cystadleuol yn cynnwys arolygu, archwilio ffatri, goruchwylio llwytho, profi, cyfieithu, hyfforddi, a gwasanaethau eraill wedi'u haddasu.Rydym wedi ymrwymo i ddod yn siop un stop ar gyfer diwallu'r holl anghenion yn eich cadwyn gyflenwi ledled Asia.

Roedd ein huwch aelodau tîm yn arfer gweithio mewn darparwyr 3ydd parti adnabyddus eraill a chwmnïau masnachu mawr ac maent wedi cronni profiad cyfoethog mewn ystod eang o sicrhau ansawdd a rheoli cadwyn gyflenwi.Rydym yn arbenigwyr yn y diwydiant, mewn safonau technegol, ac wrth helpu ein cwsmeriaid i lwyddo.Rhowch alwad i ni i ddarganfod sut.

Ein Pwrpas

I ddarparu gwasanaeth gorau yn y dosbarth i gwrdd a rhagori ar eich disgwyliadau!

Gweledigaeth Gorfforaethol

Creu'r llwyfan gwasanaeth trydydd parti mwyaf cydnabyddedig yn y byd.

Cenhadaeth Graidd

Er mwyn helpu ein cwsmeriaid i lwyddo, trwy gynyddu elw, diogelu brandiau, a gwella boddhad cwsmeriaid.

Arolygu Ac Archwilio Ffatri

EC

Dimensiwn archwilio gweithredwr o rannau machinig gan vernier

Ni yw EC Global, cwmni gwasanaeth ansawdd trydydd parti.Rydym yn arbenigo mewn arolygu, archwilio ffatri a goruchwylio llwytho.Mae gan rai o aelodau ein tîm dros 25 mlynedd o brofiad cyfoethog mewn diwydiant gwasanaeth o safon.Rydym bob amser yn dilyn yr egwyddor "cwsmer-ganolog", ac rydym yn ymroddedig i ddarparu pob math o atebion ar gyfer materion ansawdd, gan greu gwasanaeth o ansawdd un-stop i'n cleientiaid!

Adnoddau Cyfoethog

QC proffesiynol o bob rhan o'r wlad.
Yn gallu trefnu arolygwyr QC yn gyflym.

Gwasanaeth Proffesiynol

Tîm proffesiynol ar gyfer gwasanaeth o safon.
Enw da gyda gwasanaeth o ansawdd uchel.

Costau i Lawr i Gwsmeriaid

Dim costau teithio.
Lleihau'r costau arolygu bron i 50%.

♦ Costau i lawr i'ch ochr chi!Dim costau teithio, a dim taliadau ychwanegol ar y penwythnosau - pris hollgynhwysol.
♦ Mae gan rai o aelodau ein tîm brofiad cyfoethog o fwy na 25 mlynedd mewn diwydiant gwasanaeth o safon.
♦ Gallwn drefnu arolygwyr QC i chi yn gyflym hyd yn oed o fewn 12 awr, a gellir trefnu arolygiad yn amserol hyd yn oed yn y tymhorau brig.
♦ Gellir darparu ein gwasanaethau yn amserol hyd yn oed mewn ardaloedd anghysbell.
♦ Gan gymryd manteision technoleg rhyngrwyd, gallwn fonitro'r sefyllfa arolygu ar y safle mewn amser real a rhoi adborth amserol i chi.
♦ Gellir cyflwyno adroddiad arolygu i chi o fewn 24 awr ar ôl yr arolygiad.